Anglická kvalita od roku 1994
Komplexní pěče o jízdní kola a motocykly
Při objednávce nad 3 000 Kč doprava zdarma

MUC-OFF SWEAT PROTECT 300 ml – Prostředek proti vlhkosti a potu na vybavení posiloven

300 

Není skladem

Katalogové číslo: 1121 Kategorie: ,

Specifikace

MUC-OFF SWEAT PROTECT

Prostředek proti vlhkosti a potu na vybavení tělocvičny a posilovny

 

MUC-OFF SWEAT PROTECT odpuzuje vlhkost a zanechává ochrannou antikorozivní vrstvu na rámu kola, kovových částech a lakovaných površích a zamezuje tak škodlivému vlivu vlhkosti a potu v každém, i sebemenším prostoru.  

1121 - Indoor Training - Sweat Protect - Lifestyle 14

  • Konec koroze na Vašem tréninkovém vybavení způsobené agresivním potem.
  • Na veškeré vybavení tělocvičny.
  • Prevence a zastavení koroze na všech kovových plochách.
  • Penetruje a chrání.
  • Vytváří nevysychající ochrannou vrstvu.
  • Rozpouští rez.
  • Snadné použití.
  • Integrovaná UV složka.
  • Ochrana trvající až 3 měsíce.

 

 

 

NEBEZPEČÍ:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Skladujte mimo dosahu dětí! Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Při požití: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře! Nevyvolávejte zvracení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.